חיים מרנץ

חיים מרנץ

פרופסור אמרטיוס לפילוסופיה במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. 

 
;