אגרת הרמב"ן
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
אגרת הרמב"ן
הוספה למועדפים
ספר דיגיטלי
שליחת מתנה
הוספה למועדפים

עוד על הספר

נושאים

תקציר

האגרת הזאת שלח הרמב"ן זצ"ל לבנו על הענווה, וצווה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע וילמדו גם אחרים עמו ויהיה רגיל בה בעל פה. ובישר לו שביום שיקרא אגרת זו שיענוהו מן השמים כל מה שישאל. וכל מי שירגיל לאומרו בוודאי יהא ניצול מכל צרה ומובטח לו שהוא בן עולם הבא. – מתוך הספר מעולפת ספירים

פרק ראשון

האגרת הזאת שלח הרמב"ן זצ"ל לבנו על הענווה, וצווה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע וילמדו גם אחרים עמו ויהיה רגיל […]

עוד על הספר

נושאים

אגרת הרמב"ן רבי משה בן נחמן - הרמב"ן

האגרת הזאת שלח הרמב"ן זצ"ל לבנו על הענווה, וצווה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע וילמדו גם אחרים עמו ויהיה רגיל […]