על בובוליטיקה וקלקלה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
על בובוליטיקה וקלקלה
הוספה למועדפים

על בובוליטיקה וקלקלה

ספר דיגיטלי
שליחת מתנה
הוספה למועדפים

עוד על הספר

תקציר

ספר זה מכיל קובץ מדגמי מפרסומיי בעיתונות הכתובה.

אני מעריך את מספר הדעות שפרסמתי במשהו כמו אלף.

עיסוקי בכתיבה היה לי לתחביב, ורק בשל העובדה שעוולות מרגיזות אותי בפרינציפ, מצאתי לנכון במשך עשרות בשנים לשלוח הגיגיי למערכות העיתונים.

ככלכלן תעשיה ותיק, פרסמתי אין ספור מחאות על עיוותים בולטים, המשפיעים מהותית על איכות חיינו.

כפובליציסט פוליטי, הבעתי דיעות, מתריסות לעיתים על מציאות חיינו, המוצגת לעיתים באופן מאד מעוות ע"י העיתונות הכתובה, אשר לצערי מרביתה "מטעם".

לא קלה הדרך אפילו היום, להציג עמדה הנוגדת את זו של "הקליקה".

ובכ"ז, לאחר הרבה לחצים, דבריי כן יצאו לאור עם השנים.

פרק ראשון

הקדמה

ראשית, אינני עיתונאי-פרשן במובן הרגיל של ההגדרה. זה אינו מקצועי.

כל עינין התגובות ששלחתי במכתבים ובמאמרים פה ושם, החל אצלי כתחביב ,מתוך דחף ובצירוף לא מעט איכפתיות.

כללית, אני קורא,שומע, ובהמשך גם מגיב. ככה זה אצלי במשך עשרות בשנים.

ככלכלן תעשיה ותיק, לא חסרו אירועים כלכליים, בהם זיהיתי עוולות מקוממות אף מצאתי לנכון להגיב.

כך היה גם בתחום הפובליציסטיקה הפוליטית, המכונה במחוזותינו: פו-פוליטיקה.

התמריץ להגיב, קיבל אצלי דחיפה רצינית בתקופת הקדנציה השניה של רבין, ז"ל.

התפתחות הטרור, התאבדויות אנשי החמאס, כשכל זה, בעידן של שלום כאילו, עם ייחצנות של פרסי נובל הזויים - נראו בעיניי כאבסורד המחייב מחאה קולנית.

ואולם, כתבתי לעיתונים כבר קודם, אלא שאיני מוצא לזה סימוכין בארכיונים, ובתיוקים - נכון להיום.

הספר שלהלן, מרכז את התמצית והמדגם של תגובות בנושאים שפורסמו על ידי בעיתונות הכתובה במרוצת השנים - ועד עצם היום הזה ממש.

זה מתחיל כמדגם של תגובותיי מכמה עיתונים.

בהמשך, ריכזתי תגובות על פי סדר העיתונים עצמם.

על הדרך-היו גם הרבה פרסומים במקומוני השרון:

"העיר-צומת השרון", "קול הכפר","ידיעות השרון" ואחרים,

זאת, בשל תפקידי "השמימי" כפעיל ציבור בעיר כ"ס.

אזהרה: לא עולה בדעתי להפסיק.

זאת מכיוון, שלא חסר עוולות ישראל.

מרק בריל

מחאתי על מחירי הבנזין החלה עוד ב 10.2008 ב"ידיעות".

נושא מחירי הדלקים הטריד את מנוחתי ככלכלן וכצרכן.

לא הרפיתי גם בהמשך וכך הנושא שוב עלה, כפי שמשתקף בעמוד הבא.

בפועל, השיטה לא שונתה, המיסוי נותר בעינו. ככלכלן איני מבין את אבסורד

המחירים, כי הנתונים בשטח מורים בברור שמחירי הדלקים צ"ל נמוכים יותר.

זאת על פי מתכונת חישוב המחיר שקיימת.

ולהלן, עוד דוגמאות, מהשנים שאחרי:

פורסם ב"ידיעות" ב 5.2012. או:

גם זה פורסם עוד כשנה קודם לכן, ב"ידיעות" ב 2.2011

עוד על הספר

על בובוליטיקה וקלקלה מרק בריל

הקדמה

ראשית, אינני עיתונאי-פרשן במובן הרגיל של ההגדרה. זה אינו מקצועי.

כל עינין התגובות ששלחתי במכתבים ובמאמרים פה ושם, החל אצלי כתחביב ,מתוך דחף ובצירוף לא מעט איכפתיות.

כללית, אני קורא,שומע, ובהמשך גם מגיב. ככה זה אצלי במשך עשרות בשנים.

ככלכלן תעשיה ותיק, לא חסרו אירועים כלכליים, בהם זיהיתי עוולות מקוממות אף מצאתי לנכון להגיב.

כך היה גם בתחום הפובליציסטיקה הפוליטית, המכונה במחוזותינו: פו-פוליטיקה.

התמריץ להגיב, קיבל אצלי דחיפה רצינית בתקופת הקדנציה השניה של רבין, ז"ל.

התפתחות הטרור, התאבדויות אנשי החמאס, כשכל זה, בעידן של שלום כאילו, עם ייחצנות של פרסי נובל הזויים - נראו בעיניי כאבסורד המחייב מחאה קולנית.

ואולם, כתבתי לעיתונים כבר קודם, אלא שאיני מוצא לזה סימוכין בארכיונים, ובתיוקים - נכון להיום.

הספר שלהלן, מרכז את התמצית והמדגם של תגובות בנושאים שפורסמו על ידי בעיתונות הכתובה במרוצת השנים - ועד עצם היום הזה ממש.

זה מתחיל כמדגם של תגובותיי מכמה עיתונים.

בהמשך, ריכזתי תגובות על פי סדר העיתונים עצמם.

על הדרך-היו גם הרבה פרסומים במקומוני השרון:

"העיר-צומת השרון", "קול הכפר","ידיעות השרון" ואחרים,

זאת, בשל תפקידי "השמימי" כפעיל ציבור בעיר כ"ס.

אזהרה: לא עולה בדעתי להפסיק.

זאת מכיוון, שלא חסר עוולות ישראל.

מרק בריל

מחאתי על מחירי הבנזין החלה עוד ב 10.2008 ב"ידיעות".

נושא מחירי הדלקים הטריד את מנוחתי ככלכלן וכצרכן.

לא הרפיתי גם בהמשך וכך הנושא שוב עלה, כפי שמשתקף בעמוד הבא.

בפועל, השיטה לא שונתה, המיסוי נותר בעינו. ככלכלן איני מבין את אבסורד

המחירים, כי הנתונים בשטח מורים בברור שמחירי הדלקים צ"ל נמוכים יותר.

זאת על פי מתכונת חישוב המחיר שקיימת.

ולהלן, עוד דוגמאות, מהשנים שאחרי:

פורסם ב"ידיעות" ב 5.2012. או:

גם זה פורסם עוד כשנה קודם לכן, ב"ידיעות" ב 2.2011