סטטיסטיקה ברפואה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
סטטיסטיקה ברפואה
הוספה למועדפים

סטטיסטיקה ברפואה

5 כוכבים (דירוג אחד)
ספר דיגיטלי
שליחת מתנה
הוספה למועדפים

עוד על הספר

גיל הררי

ד"ר גיל הררי מנהל את חברת Medistat המספקת שירותי ניהול מידע (Data Management) ועיבודים סטטיסטיים למגזר העסקי והציבורי. מרצה במוסדות אקדמאיים בקורסי סטטיסטיקה יישומית ובקורסים מתקדמים בתחום היישומים הסטטיסטיים לניסויים קליניים וכן מעביר סדנאות ביישומים סטטיסטיים לניסויים קליניים לחברות פרמצבטיות וחברות לפיתוח מכשור רפואי.

תקציר

תחום הביו-סטטיסטיקה עוסק ביישומים סטטיסטיים במדעי החיים והרפואה. ספר זה מתמקד בשיטות ויישומים סטטיסטיים בתחומים אלה. 
הספר שם דגש על הסברים תיאורטיים בליווי דוגמאות ויישומים סטטיסטיים מתחומים מגוונים של מדעי החיים, הכוללים את התעשייה הפרמצבטית והמכשור הרפואי, בריאות הציבור ואפידמיולוגיה. הספר מהווה כלי לימוד יעיל להבנת תחום זה, וממחיש באמצעות יישומים סטטיסטיים פתרונות לתרחישים בהם סטודנטים ואנשי מחקר נתקלים בעבודתם המחקרית. ביו-סטטיסטיקה מהווה כלי חשוב להבנת העולם הסטטיסטי והצרכים להם נדרשים בתכנון מחקר, ולאחר מכן בניתוח הסטטיסטי של התוצאות והסקת המסקנות.
 
הנחת היסוד בכתיבת ספר זה הינה הבנת השיטות הסטטיסטיות בצורה אינטואיטיבית, ללא צורך בידע מוקדם בסטטיסטיקה. הפגת החשש מהמילה סטטיסטיקה, בעיקר לבאים מתחום מדעי החיים, ולא מתחום המדעים המדויקים, הינה אחת המטרות העיקריות שהובילו לכתיבת ספר זה.
 
מומחיותו של המחבר, ד"ר גיל הררי, הינה בתחומי המחקר הקליני והאפידמיולוגי, ולכן הדוגמאות והתרגילים המוצגים בספר זה מגיעים מעולם תוכן זה. 
המחבר הינו: בעל ניסיון רב בתכנון מחקרים קליניים ואפידמיולוגים, בעיבודם הסטטיסטי ובהכנת דו"חות סטטיסטיים לרשויות רגולטוריות. וכן בהכנת התוצאות לפרסומים מדעיים.  
מנהל את חברת Medistat המספקת שירותי ניהול מידע (Data Management) ועיבודים סטטיסטיים למגזר העסקי והציבורי.
מרצה במוסדות אקדמאיים בקורסי סטטיסטיקה יישומית ובקורסים מתקדמים בתחום היישומים הסטטיסטיים לניסויים קליניים וכן מעביר סדנאות ביישומים סטטיסטיים לניסויים קליניים לחברות פרמצבטיות וחברות לפיתוח מכשור רפואי.
ספר זה בליווי ההסברים המפורטים והדוגמאות הרבות ממגוון מחקרים  יהווה עבור הקוראים פריצת דרך והסרת חסמים מתחום הסטטיסטיקה בכלל ומעולם הביו-סטטיסטיקה בפרט.

פרק ראשון

הקדמה  
 
 
שיטות ניתוח נתונים בסטטיסטיקה, בתחום המחקר הרפואי מציגות בפני הסטודנט לרפואה, מדעי החיים, החוקר או המתמחה, וכל מי שעוסק בתחום המחקר הרפואי את הכלים הסטטיסטיים, אשר מיושמים ברפואה ובתחומים אחרים בענף הבריאות. הספר מכיל את האלמנטים הבסיסיים והחשובים בתחום הביו-סטטיסטיקה, הנדרשים ליישום במחקר רפואי, ואת השיטות הכמותיות והאיכותיות במחקר קליני ואפידמיולוגי. בספר זה הושם דגש רב על תכנון המחקר, ניתוח התוצאות ובהצגתן בצורה טבלאית וגרפית נכונה.
 
ספר זה מציג את העקרונות הסטטיסטיים בתכנון ובניתוח של מחקרים רפואיים. המטרה העיקרית היא להעניק לקורא את הכלים להבנת השיטות הסטטיסטיות המתאימות, ולהתאימן לסוג המחקר. פרקיו הראשונים של הספר עוסקים ברקע כללי אודות עקרונות הביו-סטטיסטיקה, ובהמשך, בפרקים המתקדמים, משלב הספר הצגת בעיות ותרחישים שונים מעולם התוכן של מחקרים קליניים ואפידמיולוגים. במקביל, נלמדות השיטות המתאימות לניתוח סטטיסטי של בעיות אלו המוצגות בראשיתו של כל פרק.
אחת מהמטרות הייחודיות של ספר זה היא כתיבתו בעברית, וזאת מכיוון שלא קיימת בתחום מדעי החיים והרפואה ספרות בעברית בנושא חשוב זה, הביו-סטטיסטיקה. מושגים חשובים ותתי-נושאים מופיעים בעברית ובאנגלית, בכדי להכיר לקורא את המושגים המקובלים באנגלית. לכן, בראש כל פרק, נושא או תת-נושא מופיע המשפט בעברית ובאנגלית בהתאמה. אנו סבורים שספר זה יגרום להסרת הקושי בהבנת התחום החשוב של יישומים סטטיסטיים במחקרים, ויביא תועלת מרובה לקורא להבנת תחום זה.
 
בספר זה מושם דגש על הנושאים הבאים:
עקרונות הסטטיסטיקה ללא צורך בהסברים מתמטיים גבוהים, אלא בתוך שימוש בכלים בסיסיים.
הצגת תוצאות הניתוח הסטטיסטי והסקת מסקנות בהתאם.
היכולת לבחון באם ננקטו השיטות הנכונות לעיבוד הנתונים. 
היכולת לבחון באם הנתונים מוצגים כיאות. 
היכולת לבחון באם דרך הצגת התוצאות משכנעת. 
היכולת לבחון באם המובהקות הסטטיסטית המחושבת נכונה ומשקפת את התוצאות שנצפו. 
מטרות הספר
להעניק כלים שיכולים לעזור לקורא להפוך למשתמש וצרכן בעל הידע הנדרש בתחום הסטטיסטיקה למחקר רפואי.
להקנות כלים שיאפשרו יכולת שיפוטית למידע הנגיש בספרות המדעית ובפרסומים בתחום המחקר הרפואי.
להקנות כלים שעשויים לעזור בפיתוח קריאה ביקורתית של הספרות הקלינית, הבנת שגיאות פוטנציאליות, ובהתאם ליישם באופן נכון את תוצאות המחקרים.
להקנות כלים שעשויים לעזור בהבנת תוצאות של עיבודים סטטיסטיים והשלכות המידע האפידמיולוגי על עזרה לחולה ומניעת מחלה. 
להקנות כלים לניתוח מידע של ניסויים קליניים בתחום הפרמצבטיקה והמכשור הרפואי.
להקנות כלים לכתיבת פרוטוקולים ומאמרים המוצאים לפרסום, ולהשתתף באופן פעיל במחקר קליני. 
היכרות עם תוכנות סטטיסטיות והקניית כלים להבנת פלטי התוכנות (מחשב).
הקניית כלים וידע נדרש לחישוב גודל המדגם ולחישוב העוצמה הסטטיסטית של המחקר.   
הגדרת מושגים בעולם התוכן של ביו-סטטיסטיקה העשויה להיות שפה חדשה. בנוסף, בסוף הספר מובא מילון מונחים סטטיסטיים ואפידמיולוגיים. 
מבנה ותכנון המחקר, מבני מחקר קלאסיים ומקובלים המיושמים במחקר קליני.  
שימוש בתרשימי זרימה בכדי לשייך ולהתאים את שאלות המחקר לשיטות סטטיסטיות מתאימות.  
להקנות כלים סטטיסטיים לקבלת החלטות עבור הקלינאים הנחשפים באופן גובר להחלטות המבוססות על מידע סטטיסטי. 
 
 
תכנון מבנה הספר 
 
ספר זה משלב דוגמאות ויישומים מהתחום הקליני ומותאם לתחום זה. ספר זה שם דגש על נושאי הביו-סטטיסטיקה הבסיסיים ועל יישומם בביצוע החלטות קליניות. הספר מתאר את הנושאים המסורתיים בביו-סטטיסטיקה ועד השיטות הכמותיות של אפידמיולוגיה בהם משתמשים במחקר. 
הגישה כיום מורידה מחשיבות של חישובים ידניים ומשתמשת בתוכניות מחשב על מנת להמחיש את תוצאות המבחנים הסטטיסטיים. ברוב הפרקים, אנו מצרפים את החישובים של תהליכים סטטיסטיים מסוימים, בראש ובראשונה - כי אנו רוצים להמחיש את ההיגיון מאחורי המבחנים, ולא מכיוון שאנו מאמינים כי עליכם לבצע בעצמכם את החישובים. תרגילים מסוימים מערבים חישובים, מכיוון שלהבנתנו חלק מהקוראים מעוניינים בלפתור בעיות בכוחות עצמן על מנת להבין את התהליכים בצורה טובה יותר. 
 
דיוק החישובים, דוגמאות ותרגילים רבים דורשים כמה צעדים. דיוק התשובה הסופית תלוי במספר מיקומים עשרוניים. באופן כללי אנו מרחיבים אותם לשניים או שלושה מקומות. מחשבונים ומחשבים משתמשים במספר גדול יותר של מיקומים עשרוניים, ובדרך כלל מספקים תשובה שונה מזו שמתקבלת כאשר משתמשים בשתיים או שלוש ספרות. ההבדל לרוב יהיה קטן, אך אין סיבה לחשוש באם חישוביכם שונים במקצת משלנו. 
 
הדוגמאות לקוחות ממחקרים שפורסמו בספרות הרפואית. לעתים אנו משתמשים בתת-קבוצה של הנתונים. בנוסף, אנו מתמקדים לעתים בהיבט אחד בלבד של הנתונים המנותחים במחקר היוצא לאור, בכדי להמחיש נושא או מבחן סטטיסטי אותו אנו רוצים להסביר. על מנת להסביר נושאים מסוימים, פעמים רבות אנו מעתיקים טבלאות וגרפים כפי שהם מופיעים במחקר היוצא לאור. העתקות אלו עשויות להכיל סמלים וסימונים שידובר עליהם רק בפרק מאוחר יותר בספר. בינתיים, יש להתעלם מסמלים וסימונים  אלו. הבחירה לעבוד עם מחקרים המוצאים לאור נובעת משתי סיבות: הראשונה, הם משכנעים יותר את הקוראים להשתמש בשיטות הסטטיסטיות, לתרחישים דומים בהם יתקלו במחקרים שלהם ויהיו רלוונטיות למחקרים אלו. שנית, הם מספקים הזדמנות ללמוד אודות מחקרים מעניינים יחד עם הנושא המדעי ושילוב השיטות הסטטיסטיות המודגמות. 
בנוסף, נעשה מאמץ לספק תובנות לתוך קוהרנטיות של שיטות סטטיסטיות. לעתים קרובות אנו מחברים את הפרקים הקודמים והבאים בכדי לעזור ולחבר את הנושאים ולהצביע על הקשרים שנצפו. טכניקה זו דורשת מאתנו להשתמש בהגדרות באופן שונה, במידת-מה, ממבחנים סטטיסטיים רבים אחרים. כלומר, לעתים קרובות משתמשים במונחים בתוך קונטקסט של דיון ללא הגדרה מדויקת בעוד ההגדרה ניתנת מאוחר יותר. ניתנות מספר דוגמאות בדיון הנ"ל (לדוגמה, ממוצעים, סטיות תקן, פרופורציות, שיעורים). אנו מאמינים כי שימוש במונחים בצורה נאותה מסייע לקורא ללמוד רעיונות מורכבים, ורעיונות רבים בסטטיסטיקה מתבהרים כאשר הם נצפים מנקודות מבט שונות. מונחים שונים מוגדרים כשאנו מתקדמים, אך קביעת הגדרות לכל מונח מונעת את יכולתנו להצביע על קשרים בין רעיונות. על מנת לסייע לקורא, כל המונחים הסטטיסטים אשר מופיעים בספר מרוכזים באופן מלא במילון המונחים הסטטיסטיים והאפידמיולוגים שבסוף הספר. 
 
 
ארגון מבנה הספר   
 
רוב הטקסטים הביו-סטטיסטיים מחלקים את השיטות לפרקים. לדוגמה: פרק על מבחני T (T-test), פרק נוסף אודות מבחני חי-בריבוע Chi-Square)) וכיו"ב. אנו מארגנים את השיטות שיש לייחס אל סוג שאלת המחקר שיש לשאול. לכן ישנו פרק אודות ניתוח שאלות המחקר המערבות קבוצת מחקר אחת, פרק נוסף אודות ניתוח שאלות המחקר המערבות שתי קבוצות מחקר ואחד אודות שאלות מחקר המערבות יותר משתי קבוצות מחקר. אנו מאמינים כי ארגון זה הינו הגיוני וכי הדבר מקל על תהליך הלמידה.
כל פרק מתחיל בשני מרכיבים: נושאי מפתח והקדמה לדוגמאות (הצגת דוגמאות) שבפרק. נושאי המפתח מיועדים לסייע לקוראים לארגן ולראות ברוחם את המושגים המדוברים, ולאחר מכן לזהות את הנקודה בה מדובר על כל אחד. בסיום כל פרק ישנו סיכום המשלב את המושגים הסטטיסטיים עם הבעיות המוצגות בהם משתמשים לתיאור המושגים. כאשר תרשימי זרימה או שרטוטים הינם שימושיים, אנו מספקים  אותם בכדי לעזור להסביר כיצד תהליכים שונים מתקשרים ומתי הם רלוונטיים
 

גיל הררי

ד"ר גיל הררי מנהל את חברת Medistat המספקת שירותי ניהול מידע (Data Management) ועיבודים סטטיסטיים למגזר העסקי והציבורי. מרצה במוסדות אקדמאיים בקורסי סטטיסטיקה יישומית ובקורסים מתקדמים בתחום היישומים הסטטיסטיים לניסויים קליניים וכן מעביר סדנאות ביישומים סטטיסטיים לניסויים קליניים לחברות פרמצבטיות וחברות לפיתוח מכשור רפואי.

עוד על הספר

סטטיסטיקה ברפואה גיל הררי
הקדמה  
 
 
שיטות ניתוח נתונים בסטטיסטיקה, בתחום המחקר הרפואי מציגות בפני הסטודנט לרפואה, מדעי החיים, החוקר או המתמחה, וכל מי שעוסק בתחום המחקר הרפואי את הכלים הסטטיסטיים, אשר מיושמים ברפואה ובתחומים אחרים בענף הבריאות. הספר מכיל את האלמנטים הבסיסיים והחשובים בתחום הביו-סטטיסטיקה, הנדרשים ליישום במחקר רפואי, ואת השיטות הכמותיות והאיכותיות במחקר קליני ואפידמיולוגי. בספר זה הושם דגש רב על תכנון המחקר, ניתוח התוצאות ובהצגתן בצורה טבלאית וגרפית נכונה.
 
ספר זה מציג את העקרונות הסטטיסטיים בתכנון ובניתוח של מחקרים רפואיים. המטרה העיקרית היא להעניק לקורא את הכלים להבנת השיטות הסטטיסטיות המתאימות, ולהתאימן לסוג המחקר. פרקיו הראשונים של הספר עוסקים ברקע כללי אודות עקרונות הביו-סטטיסטיקה, ובהמשך, בפרקים המתקדמים, משלב הספר הצגת בעיות ותרחישים שונים מעולם התוכן של מחקרים קליניים ואפידמיולוגים. במקביל, נלמדות השיטות המתאימות לניתוח סטטיסטי של בעיות אלו המוצגות בראשיתו של כל פרק.
אחת מהמטרות הייחודיות של ספר זה היא כתיבתו בעברית, וזאת מכיוון שלא קיימת בתחום מדעי החיים והרפואה ספרות בעברית בנושא חשוב זה, הביו-סטטיסטיקה. מושגים חשובים ותתי-נושאים מופיעים בעברית ובאנגלית, בכדי להכיר לקורא את המושגים המקובלים באנגלית. לכן, בראש כל פרק, נושא או תת-נושא מופיע המשפט בעברית ובאנגלית בהתאמה. אנו סבורים שספר זה יגרום להסרת הקושי בהבנת התחום החשוב של יישומים סטטיסטיים במחקרים, ויביא תועלת מרובה לקורא להבנת תחום זה.
 
בספר זה מושם דגש על הנושאים הבאים:
עקרונות הסטטיסטיקה ללא צורך בהסברים מתמטיים גבוהים, אלא בתוך שימוש בכלים בסיסיים.
הצגת תוצאות הניתוח הסטטיסטי והסקת מסקנות בהתאם.
היכולת לבחון באם ננקטו השיטות הנכונות לעיבוד הנתונים. 
היכולת לבחון באם הנתונים מוצגים כיאות. 
היכולת לבחון באם דרך הצגת התוצאות משכנעת. 
היכולת לבחון באם המובהקות הסטטיסטית המחושבת נכונה ומשקפת את התוצאות שנצפו. 
מטרות הספר
להעניק כלים שיכולים לעזור לקורא להפוך למשתמש וצרכן בעל הידע הנדרש בתחום הסטטיסטיקה למחקר רפואי.
להקנות כלים שיאפשרו יכולת שיפוטית למידע הנגיש בספרות המדעית ובפרסומים בתחום המחקר הרפואי.
להקנות כלים שעשויים לעזור בפיתוח קריאה ביקורתית של הספרות הקלינית, הבנת שגיאות פוטנציאליות, ובהתאם ליישם באופן נכון את תוצאות המחקרים.
להקנות כלים שעשויים לעזור בהבנת תוצאות של עיבודים סטטיסטיים והשלכות המידע האפידמיולוגי על עזרה לחולה ומניעת מחלה. 
להקנות כלים לניתוח מידע של ניסויים קליניים בתחום הפרמצבטיקה והמכשור הרפואי.
להקנות כלים לכתיבת פרוטוקולים ומאמרים המוצאים לפרסום, ולהשתתף באופן פעיל במחקר קליני. 
היכרות עם תוכנות סטטיסטיות והקניית כלים להבנת פלטי התוכנות (מחשב).
הקניית כלים וידע נדרש לחישוב גודל המדגם ולחישוב העוצמה הסטטיסטית של המחקר.   
הגדרת מושגים בעולם התוכן של ביו-סטטיסטיקה העשויה להיות שפה חדשה. בנוסף, בסוף הספר מובא מילון מונחים סטטיסטיים ואפידמיולוגיים. 
מבנה ותכנון המחקר, מבני מחקר קלאסיים ומקובלים המיושמים במחקר קליני.  
שימוש בתרשימי זרימה בכדי לשייך ולהתאים את שאלות המחקר לשיטות סטטיסטיות מתאימות.  
להקנות כלים סטטיסטיים לקבלת החלטות עבור הקלינאים הנחשפים באופן גובר להחלטות המבוססות על מידע סטטיסטי. 
 
 
תכנון מבנה הספר 
 
ספר זה משלב דוגמאות ויישומים מהתחום הקליני ומותאם לתחום זה. ספר זה שם דגש על נושאי הביו-סטטיסטיקה הבסיסיים ועל יישומם בביצוע החלטות קליניות. הספר מתאר את הנושאים המסורתיים בביו-סטטיסטיקה ועד השיטות הכמותיות של אפידמיולוגיה בהם משתמשים במחקר. 
הגישה כיום מורידה מחשיבות של חישובים ידניים ומשתמשת בתוכניות מחשב על מנת להמחיש את תוצאות המבחנים הסטטיסטיים. ברוב הפרקים, אנו מצרפים את החישובים של תהליכים סטטיסטיים מסוימים, בראש ובראשונה - כי אנו רוצים להמחיש את ההיגיון מאחורי המבחנים, ולא מכיוון שאנו מאמינים כי עליכם לבצע בעצמכם את החישובים. תרגילים מסוימים מערבים חישובים, מכיוון שלהבנתנו חלק מהקוראים מעוניינים בלפתור בעיות בכוחות עצמן על מנת להבין את התהליכים בצורה טובה יותר. 
 
דיוק החישובים, דוגמאות ותרגילים רבים דורשים כמה צעדים. דיוק התשובה הסופית תלוי במספר מיקומים עשרוניים. באופן כללי אנו מרחיבים אותם לשניים או שלושה מקומות. מחשבונים ומחשבים משתמשים במספר גדול יותר של מיקומים עשרוניים, ובדרך כלל מספקים תשובה שונה מזו שמתקבלת כאשר משתמשים בשתיים או שלוש ספרות. ההבדל לרוב יהיה קטן, אך אין סיבה לחשוש באם חישוביכם שונים במקצת משלנו. 
 
הדוגמאות לקוחות ממחקרים שפורסמו בספרות הרפואית. לעתים אנו משתמשים בתת-קבוצה של הנתונים. בנוסף, אנו מתמקדים לעתים בהיבט אחד בלבד של הנתונים המנותחים במחקר היוצא לאור, בכדי להמחיש נושא או מבחן סטטיסטי אותו אנו רוצים להסביר. על מנת להסביר נושאים מסוימים, פעמים רבות אנו מעתיקים טבלאות וגרפים כפי שהם מופיעים במחקר היוצא לאור. העתקות אלו עשויות להכיל סמלים וסימונים שידובר עליהם רק בפרק מאוחר יותר בספר. בינתיים, יש להתעלם מסמלים וסימונים  אלו. הבחירה לעבוד עם מחקרים המוצאים לאור נובעת משתי סיבות: הראשונה, הם משכנעים יותר את הקוראים להשתמש בשיטות הסטטיסטיות, לתרחישים דומים בהם יתקלו במחקרים שלהם ויהיו רלוונטיות למחקרים אלו. שנית, הם מספקים הזדמנות ללמוד אודות מחקרים מעניינים יחד עם הנושא המדעי ושילוב השיטות הסטטיסטיות המודגמות. 
בנוסף, נעשה מאמץ לספק תובנות לתוך קוהרנטיות של שיטות סטטיסטיות. לעתים קרובות אנו מחברים את הפרקים הקודמים והבאים בכדי לעזור ולחבר את הנושאים ולהצביע על הקשרים שנצפו. טכניקה זו דורשת מאתנו להשתמש בהגדרות באופן שונה, במידת-מה, ממבחנים סטטיסטיים רבים אחרים. כלומר, לעתים קרובות משתמשים במונחים בתוך קונטקסט של דיון ללא הגדרה מדויקת בעוד ההגדרה ניתנת מאוחר יותר. ניתנות מספר דוגמאות בדיון הנ"ל (לדוגמה, ממוצעים, סטיות תקן, פרופורציות, שיעורים). אנו מאמינים כי שימוש במונחים בצורה נאותה מסייע לקורא ללמוד רעיונות מורכבים, ורעיונות רבים בסטטיסטיקה מתבהרים כאשר הם נצפים מנקודות מבט שונות. מונחים שונים מוגדרים כשאנו מתקדמים, אך קביעת הגדרות לכל מונח מונעת את יכולתנו להצביע על קשרים בין רעיונות. על מנת לסייע לקורא, כל המונחים הסטטיסטים אשר מופיעים בספר מרוכזים באופן מלא במילון המונחים הסטטיסטיים והאפידמיולוגים שבסוף הספר. 
 
 
ארגון מבנה הספר   
 
רוב הטקסטים הביו-סטטיסטיים מחלקים את השיטות לפרקים. לדוגמה: פרק על מבחני T (T-test), פרק נוסף אודות מבחני חי-בריבוע Chi-Square)) וכיו"ב. אנו מארגנים את השיטות שיש לייחס אל סוג שאלת המחקר שיש לשאול. לכן ישנו פרק אודות ניתוח שאלות המחקר המערבות קבוצת מחקר אחת, פרק נוסף אודות ניתוח שאלות המחקר המערבות שתי קבוצות מחקר ואחד אודות שאלות מחקר המערבות יותר משתי קבוצות מחקר. אנו מאמינים כי ארגון זה הינו הגיוני וכי הדבר מקל על תהליך הלמידה.
כל פרק מתחיל בשני מרכיבים: נושאי מפתח והקדמה לדוגמאות (הצגת דוגמאות) שבפרק. נושאי המפתח מיועדים לסייע לקוראים לארגן ולראות ברוחם את המושגים המדוברים, ולאחר מכן לזהות את הנקודה בה מדובר על כל אחד. בסיום כל פרק ישנו סיכום המשלב את המושגים הסטטיסטיים עם הבעיות המוצגות בהם משתמשים לתיאור המושגים. כאשר תרשימי זרימה או שרטוטים הינם שימושיים, אנו מספקים  אותם בכדי לעזור להסביר כיצד תהליכים שונים מתקשרים ומתי הם רלוונטיים