הפילוסופיה ה(פוסט)מודרנית בראי עצמה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
הפילוסופיה ה(פוסט)מודרנית בראי עצמה
הוספה למועדפים

הפילוסופיה ה(פוסט)מודרנית בראי עצמה

ספר מודפס
הוספה למועדפים

עוד על הספר

תקציר

חוסר היכולת ליצור תחושת הזדהות ורגש נאמנות הוא אחד מיסודותיה המובהקים של המחשבה הפוסטמודרנית, על גמגומיה ואי-בהירותה. זהו מאפיין מרכזי אשר הביא לכך שאין היום בנמצא ולו פילוסוף אחד המזהה עצמו במובהק עם זרם מחשבתי זה. הספר הנוכחי נוטל על עצמו את האחריות להציב קריאה שתממש את רוח הספקנות והאירוניה העצמית של המחשבה הפוסטמודרנית, ותעמיד מתוכה תמונת מציאות מורכבת ועשירה.
לאחרונה נפתחה הפילוסופיה הפוסטמודרנית גם לכיוון הבלתי צפוי של חקר המקרא, וחידושיה של מגמה זו מופיעים בספר כגילום מרענן וביקורתי של המחשבה העכשווית.
 
ד"ר חיים דעואל לוסקי מרצה באוניברסיטת תל-אביב, באקדמיה לאמנות בצלאל, במדרשה לאמנות בבית ברל, ובבית הספר הגבוה לאמנות מנשר. ספרו הקודם - הפילוסופיה של פני השטח - שמונה סוגיות בפילוסופיה של פריז, ראה אור בהוצאת רסלינג (ב-2007).

עוד על הספר

הפילוסופיה ה(פוסט)מודרנית בראי עצמה חיים דעואל לוסקי

טעימה מהספר תעלה בקרוב...