שחיתות שלטונית וביטחון לאומי
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
שחיתות שלטונית וביטחון לאומי
הוספה למועדפים

שחיתות שלטונית וביטחון לאומי

ספר מודפס
הוספה למועדפים

עוד על הספר

תקציר

ספר זה עוסק בשחיתות שלטונית ובקשר הבלתי נפרד שלה עם הביטחון הלאומי. הוא מנתח את השחיתות השלטונית למרכיביה השונים, בכלי ניתוח מגוונים הלקוחים מתחומי עיסוק אקדמי שונים - משפטים, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תורת הכאוס, תורת המערכות המורכבות, תורת הרשתות ועוד. כן הוא בוחן את מאפייניהם של מרכיבים השחיתות ואת השלכותיהם.

סוגיות מרכזיות הנדונות בספר הן: נזקיה של השחיתות השלטונית והפער שבין דימוי למציאות בתחום זה; ההבדל שבין גילויי שחיתות שלטונית במדינות דיקטטוריות לבין גילוייה במדינות דמוקרטיות, ובין אלה שבמדינות נחשלות לאלה שבמדינות מפותחות; סוגיית המדידה של שחיתות שלטונית והבעייתיות שלה; הקשר בין השחיתות השלטונית לפשע מאורגן; התגובה החברתית לשחיתות; ההשפעה ההדדית בין הגלובליזציה ובין השחיתות; הקונפליקט שהעיסוק בשחיתות השלטונית יוצר לגורמי אכיפת החוק במדינות דמוקרטיות; והכלים המצויים בידיהם להתמודד עמה.

מחבר הספר, ד"ר פנחס יחזקאלי, הינו מנהל הידע של המכללה לביטחון לאומי של צה"ל, ושימש בעבר כראש המרכז למחקר שלה. חיבר מספר ספרים ועשרות מאמרים, וכן ערך ספרים רבים בתחומי אכיפת החוק, ביטחון לאומי, מינהל ציבורי ותורות ניהול מתקדמות. זהו ספרו השני במסגרת "האוניברסיטה המשודרת". הראשון - מבוא ללימודי משטרה ושיטור - ראה אור בשנת 2004.

עוד על הספר

שחיתות שלטונית וביטחון לאומי פנחס יחזקאלי

טעימה מהספר תעלה בקרוב...