עולמו של המישחק
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
עולמו של המישחק
הוספה למועדפים

עולמו של המישחק

ספר מודפס
הוספה למועדפים

עוד על הספר

תקציר

מדעי ההתנהגות הם תחום הכולל התנהגותם של בעלי חיים ובני אדם, הן ביחידות והן בחברה. המקצועות המסורתיים של פסיכולוגיה - התרחשויות אצל היחיד; סוציולוגיה - ההתרחשויות בין פרטים שונים; ואנתרופולוגיה - ההתרחשויות השונות בחברות השונות בחברות שונות ובתרבויות שונות, שייכים כולם לתחום זה. הוא כולל גם את האתולוגיה - חקר התנהגותם של בעלי חיים בתנאים טבעיים, ואפשר לכלול בו, אם רוצים, את כל תחומי העיסוק האנושי, כגון הלשון, הספרות, האמנות, הנימוסים של חיי יומיום וכדומה. אחת ההתנהגויות המיוחדות של בעלי חיים מסוימים ושל כל בני האדם הוא המשחק.

כל סוגי המשחק השונים מוצאם בסדרה זו בחיקוי ובדימוי לעולם שאינו מישחק, תוך העברתו למסגרת אחרת והפעלתו במסגרת זו בחסות האווירה הבלתי רצינית, אם רציני פרושו הכרח, חובה ואחריות לתוצאות. במיוחד נידונים הנושאים של מישחק תפקידים, כלומר "כל העולם במה", מצד אחד, ושל הימורים, כלומר "כל העולם סיכון והרפתקה" מצד שני. המסקנה העיקרית היא שהאמנות על כל צורותיה היא שיא היכולת האנושית ליצור ולהתבטא, אבל שיא המושתת על כושר האדם לעבוד, ליצור ולארגן את פעילותו במערכת מוסרית ובאמצעות סמלים המשותפים לכל בני החברה.

עוד על הספר

עולמו של המישחק אורי רפ

טעימה מהספר תעלה בקרוב...