תפיסה ופסיכופיזיקה
רק מזכירים לך שלא שופטים ספר לפי הכריכה שלו 😉
תפיסה ופסיכופיזיקה
הוספה למועדפים

תפיסה ופסיכופיזיקה

ספר מודפס
הוספה למועדפים

עוד על הספר

תקציר

מדוע איננו מרגישים בהבדל בכובד בין נעל ריקה לזו המכילה את הגרב אחריה חיפשנו? היאך זה די בטיפה יחידה (!) של מי בשמים בדירה רחבה בת שלושה חדרים כדי לעורר תחושה של ריח? מהו הקשר הפונקציונלי בין גודל תחושתי כמו רום קול, לערכו הפיזיקלי של הגרוי המתאים, דהיינו, רמת לחץ צליל? בשאלות מסוג זה - עם הרחבה נדרשת כדי להפכן לבעלות חלות כללית - עוסק תחום התפיסה והפסיכופיזיקה.

להבנת התהליכים התפיסתיים יש חשיבות בין-מדעית רבה משום שבניתוח סופי, הנתונים של כל יוזמה מדעית הם תפיסתיים - קריאת מצבו של מכשיר מדידה במובנו הרחב ביותר של מושג זה. ספר זה מיועד להביא בפני הקורא שאינו איש מקצוע, חלק מרעיונות היסוד של התפיסה והפסיכופיזיקה, לרבות הצבעה על השלכותיהם של רעיונות אלה על תחומים חוץ תחושתיים מגוונים.

עוד על הספר

תפיסה ופסיכופיזיקה דניאל אלגום

טעימה מהספר תעלה בקרוב...