13 האמזונות של עברית בחרו את הספרים הרומנטיים שעשו להן את השנה.

 
;