בחירת האמזונות לשנת 2020

13 האמזונות של עברית בחרו את הספרים הרומנטיים שעשו להן את השנה.