האבולוציה עדיין נמשכת. מי ישרוד ולאן פנינו מועדות?

 
;