הזן קוד לכניסה
 
 • אני רוצה להישאר מחובר/ת במחשב זה
 • ברצוני לקבל מידע על ספרים חדשים ומבצעים לזמן מוגבל למייל
 

שכחתם סיסמה?
הכניסו את הדואר האלקטרוני עימו
נרשמתם ותקבלו מייל לאיפוס הסיסמה
מייל לאיפוס סיסמתכם נשלח לכתובת
האימייל שהזנתם

 • צבירת נקודות ברכישת ספרים במחיר מלא
 • ספר דיגיטלי מתנה ביום ההולדת
 • צבירת נקודות במסגרת "חבר מביא חבר"
כל הספרים

תקנון מועדון לקוחות

 7. מועדון הלקוחות

7.1       ההוראות המפורטות בתת פרק זה, הינן בנוסף ליתר הוראות תנאי שימוש אלה. יובהר כי יתר ההוראות בתנאי שימוש אלה וכן ההוראות במדיניות הפרטיות של האתר, יחולו במלואן על השימוש ו/או ההרשמה ו/או המוצרים ו/או השירותים שירכשו ו/או יוענקו ו/או יסופקו לחברי מועדון הלקוחות ו/או הפרטים שחברי מועדון הלקוחות ימסרו במסגרת הרשמתן אליו, לפי העניין.

7.2 כאמור במבוא לתנאי שימוש אלה, ההרשמה למועדון הלקוחות, תעשה בנפרד מההרשמה לאתר עברית.

7.3      יודגש, כדי להירשם למועדון הלקוחות, נדרש חשבון באתר עברית. לא ניתן להירשם למועדון הלקוחות, ללא חשבון פעיל באתר עברית.

7.4       ההרשמה למועדון הלקוחות מיועדת ללקוחות פרטיים.

7.5       ההרשמה למועדון, תהווה אישור נוסף, לקריאה, הבנה והסכמה להוראות תנאי שימוש אלה בכללותם ובפרט בקשר עם מועדון הלקוחות.

7.6       ההרשמה למועדון הלקוחות איננה כרוכה בתשלום, ואולם כרוכה במסירת פרטים מהימנים ונכונים, כבסיס לקבלת דיוור ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים, אודות הטבות שמוצעות במסגרת מועדון הלקוחות לחבריו. כמו כן, מסירת הפרטים באופן האמור, עלולה להשפיע על היכולת לממש ההטבות השונות, שיוצעו במסגרת מועדון הלקוחות מעת לעת.

יובהר, הרשמה למועדון הלקוחות מהווה אשרור של חבריו לקבלת דיוור ו/או דברי פרסומת ועדכונים שיווקיים אחרים כאמור, בדוא"ל ו/או בהודעות smsו/או באמצעות פניה, בכל אחד מפרטי הקשר, שחברי מועדון הלקוחות, ידרשו למסור בעת הרשמתם אליו. ככל שחבר במועדון הלקוחות יחפוץ בכך, הוא יוכל להודיע לחברה כי ברצונו לחדול מקבלת עדכונים כאמור. הסרתו של חבר במועדון הלקוחות כאמור עלולה לגרוע אותו לחלוטין ממאגר המידע של מועדון הלקוחות ולהגביל את יכולתו לממש הטבות שאותן רכש ו/או שאליהן נרשם וממילא להפסיק לקבל עדכונים כאמור.

7.7       יודגש, יתכן שחלק מההטבות במועדון הלקוחות, יפנו את חבריו המעוניינים במימושן, אל ספקים חיצוניים לעברית. הבהרה על כך תובא בגוף ההטבה ובמקרים אלה, האחריות על מתן ו/או מימוש ההטבה ו/או איכות המוצר ו/או השירות נשוא ההטבה, תחול במלואה ובאופן בלעדי אותם ספקים חיצוניים.

7.8       החברה תפעל מעת לעת להעשיר את מועדון הלקוחות בהטבות לחבריו ואולם איננה מתחייבת לכמות ו/או היקף ההטבות במועדון ושווין. כמו כן, והגם שההטבות במסגרת מועדון הלקוחות, מיועדות באופן בלעדי לחבריו, שמורה לחברה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע חלק מההטבות כאמור, גם ליתר לקוחותיה הרשומים לעברית (ושאינם חברים במועדון הלקוחות).

7.9       ההטבות במועד הקמתו של מועדון הלקוחות, הינן: קופון לספר מתנהביום הולדתו של חבר מועדון הלקוחות, קופון הנחה בסך 15 ₪ בלבד לרכישה באתר, אפשרות לצבור נקודות (סכומי בונוס כהגדרתם מטה) בעת ביצוע רכישות באתר ו/או באפליקציות, וכן אפשרות לצבור נקודות בעבור רישום של חברים באתר ("חבר מביא חבר"), מקסימום עד 5 חברים בלבד לצבירת נקודות .

 7.10      קופון יום הולדת (לספר המתנה ו/או ההנחה) בשווי 15 ₪, ישלחו וימתינו בחשבונו של מי שחבר במועדון הלקוחות במועדים המתאימים (רישום ויום הולדת). קופון יום ההולדת, כפוף מן הסתם לכך שבעת הרשמה למועדון הלקוחות, מסר החבר את מועד יום הולדתו.

מימוש קופון יום ההולדת אפשרי במהלך החודש שבו חל יום הולדתך. בתחילת אותו חודש תקבל דיוור ייעודי שישלח עם קישור למאגר הספרים שמתוכו תוכל לבחור את "ספר יום ההולדת".

יודגש כי החברה תהא זכאית להגביל את רפרטואר המוצרים ו/או השירותים באתר ו/או באפליקציות, שבמסגרת רכישתן ניתן יהיה להשתמש בקופונים כאמור. כמו כן, צבירת סכומי בונוס בעבור ביצוע רכישות ו/או רישום חברים בפרט, תעשה גם על פי ההוראות הבאות:
 

נקודות בונוס בגין צירוף חברים לעברית

7.10.1   באפשרותך להזמין גולשים נוספים לבצע רכישות באתר ו/או באפליקציות, באמצעות קישור חד ערכי שיזהה אותך כממליץ ויונפק בעבורך במהלך הרשמתך למועדון הלקוחות (להלן: "הקישור הייחודי").

7.10.2            את הקישור הייחודי תוכל לפרסם באתרים שונים המציגים תכנים חוקיים בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני ובכל דרך חוקית שאינה טורדנית כלפי כל אדם ו/או על פי דין. הפרת תנאי זה תבטל כל זכות שצברת.

7.10.3   בעבור כל הרשמה לעברית, שבוצעה על ידי מי מחבריך בעקבות המלצתך כאמור ועל פי הנתונים שיקלטו במערכת המחשבים של החברה, ביחס לקישור הייחודי שלך (להלן: "הגולש המזכה") ייצבר לזכותך סכום של חמישה (5) ₪ בלבד (להלן: "סכום הבונוס") המיועד למימוש על ידך בלבד באתר ו/או באפליקציות ביחס למוצרים ו/או שירותים שאינם במבצע, (כמו-כן וככלל לא יינתנו כפל הנחות). יובהר כי לא תהא רשאי לתשלום כספי ו/או אחר בגין זכאותך לסכום הבונוס, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.כאמור לעיל, האפשרות לצבור סכומי בונוס בעבור רישום של חברים באתר ("חבר מביא חבר"), מוגבלת לצבירה וצירוף של עד 5 חברים בלבד.

7.10.4   יודגש, הרשמתו של הגולש המזכה לעברית, חייב להתבצע באותו רצף גלישה ("סשן"), שבמסגרתו הוא נכנס לעמוד ההרשמה בעברית, באמצעות הקישור הייחודי והרשמה של הגולש המזכה, שכוללת את מסירת אותה כתובת דוא"ל שאליה קיבל את הזמנתך.  הרשמה  באופן שונה ו/או אחר כלשהו, לא תאפשר לזהות את הגולש המזכה כחבר שלך ולפיכך לא תוכל ליהנות מסכום הבונוס.

7.10.5   למען הסר ספק מובהר כי הנך זכאי לסכום הבונוס רק פעם אחת עבור כל גולש מזכה, וכי אינך זכאי לשום סכום שהוא בעבור רכישות נוספות שיבצע גולש מזכה בכל זמן שהוא, באתר ו/או באפליקציות.

7.10.6   עוד יודגש כי זכאותך לסכום בונוס כלשהו כאמור בתת-פרק זה (להלן: "צבירת כסף ומימושו") תתקיים אך ורק כל זמן שהנך רשום כחבר במועדון הלקוחות, בעת רצונך לממש ו/או מימושך את סכום הבונוס.

7.10.6.1 רכישת עתידית שבוצעה כולה או חלקה באמצעות נקודות בונוס שצברת באיזה ממסלולי הצבירה בעברית (המפורטים בתקנון זה ובפרט באמצעות צירוף גולש מזכה רשום נוסף לעברית), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספים בחשבונך.

7.10.6.2 תוקף נקודות הבונוס נשוא מסלול צירוף חברים לעברית:

 1. סכומי צבירה שיצטברו במסלול נקודות בונוס בגין צירוף חברים לעברית החל מיום 1 במאי 2020, יהיו ברי מימוש למשך שנה.

יובהר כל נקודה או צבר נקודות שנזקפו בגין רכישה מסוימת, יהיו בתוקף למימוש במשך שנה ממועד הרכישה הרלבנטית.

 1. תוקפן של נקודות שנצברו במסלול צבירה זה עד ליום 1 במאי 2020, יהיו בתוקף למשך שנה מיום 1 במאי 2020.
 2. תוקפן של נקודות שלא מומשו בתקופות המיועדים כנ"ל, יפוג.

 

7.10.7   ידיעות אינטרנט רשאית לשנות את גובה סכום הבונוס והיא תפרסם ביחס לכך הודעה כמו ביחס לכל תנאי בתנאי שימוש אלה. סכום הבונוס ישונה החל ממועד פרסום הודעה על כך.

7.10.8   תוכל לעקוב אחר סכומי הבונוס שייצברו לזכותך בעמוד החשבון האישי שלך באתר ו/או באפליקציות.

7.10.9   החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני המעקב הנוגעים לקישור הייחודי. מבלי לגרוע מכל, החברה תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי.

 

נקודות בונוס בגין רכישותעל ידי חברי מועדון הלקוחות של עברית

7.10.10 כל זמן שהנך חבר במועדון הלקוחות, תהנה מסכום בונוס בשווי 5% מסכום רכישה של ספרים שאינם במבצע (לדוגמא בעבור רכישה של כותר יחיד, שעלותו 39 ₪, שלא במבצע, יצטברו במועד הרכישה 1.95 ₪)***. זכאות בסכום הבונוס, תיזקף לזכותך לאחר ביצוע רכישה כאמור.

***עד ליום 1 במאי 2020 צבירת נקודות הבונוס במסלול רכישות על ידי חברי מועדון, ימשיך להיות מחושב על בסיס 1 ₪ לכל 10 ₪ ממחיר הרכישה.

7.10.11 גם כאן סכום הבונוס מיועד למימוש על ידך בלבד באתר ו/או באפליקציות ולא תהא רשאי לתשלום כספי ו/או אחר בגין זכאותך לסכום הבונוס כאמור, חלף מימושו באתר ו/או באפליקציות כאמור.

7.10.12 זכאותך לסכום הבונוס הינה חד פעמית בגין כל רכישה של מוצרים ו/או שירותים שאינם במבצע.  

כמו כן ניתן לממש את סכומי הבונוס שנצברו במסגרת מועדון הלקוחות לרכישת ספרים שאינם במבצע בלבד.

עוד וככלל לא יינתנו כפל הנחות. כמו כן, רכישת עתידית שבוצעה כולה או חלקה באמצעות נקודות בונוס שצברת באיזה ממסלולי הצבירה בעברית (המפורטים בתקנון זה ובפרט אגב רכישה שביצעת כחבר מועדון בעברית), לא תזכה בצבירת נקודות בונוס נוספים בחשבונך.

7.11 תנאי למימוש סכום הבונוס הינו חברות פעילה במועדון הלקוחות, בעת המימוש.כמו כן, סכום הבונוס צריך להיות בתוקף ובהקשר זה:

 1. סכומי צבירה שיצטברו במסלול בגין נקודות בונוס בגין רכישות על ידי חברי מועדון הלקוחות של עברית החל מיום 1 במאי 2020, יהיו ברי מימוש למשך שנה.

יובהר כל נקודה או צבר נקודות שנזקפו בגין רכישה מסוימת, יהיו בתוקף למימוש במשך שנה ממועד הרכישה הרלבנטית.

 1. תוקפן של נקודות שנצברו במסלול צבירה זה עד ליום 1 במאי 2020, יהיו בתוקף למשך שנה מיום 1 במאי 2020.
 2. תוקפן של נקודות שלא מומשו בתקופות המיועדים כנ"ל, יפוג.

 

7.11.1      החברה אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני מעקב אחר רכישותיך לטובת חישוב סכומי הבונוס אך מבלי לגרוע מכל, החברה תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי.

7.11.2      החברה איננה מחויבת להציע את כלל ההטבות שבמועדון הלקוחות לכלל חבריו, והיא יכולה לבחור לפי שיקול דעתה הבלעדי לכוון הטבה כזו או אחרת לפלח מסוים של חברים (למשל הטבות בקשר עם רכישת ספר מסוים לחברות (נשים) במועדון הלקוחות בלבד, לקראת יום האישה הבינ"ל וכיו"ב).

7.11.3      החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות מועדון הלקוחות, לבטל במסגרתו הטבות שונות אף לאחר ששווקו מכל סיבה שהיא (לרבות במקרה של ספק חיצוני שנמצא לפי שיקול דעתה של החברה, כי אינו מכבד ההטבות שלהן התחייב ו/או נכנס למצבים משפטיים שונים של חדלות פירעון). הודעה מתאימה על כך תפורסם בתנאי שימוש אלה ו/או באתר ו/או באפליקציות ו/או בעמודי מועדון הלקוחות באתר ו/או תישלח אל חברי מועדון הלקוחות (ובפרט אלה שנרשמו ו/או רכשו הטבה מסוימת במסגרתו), לפי העניין.

7.11.4      החברה רשאית להפסיק חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ככל ומצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי  הוא הפר את האמור בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות של האתר. במקרים אלה, החברה רשאית לבטל את זכאותו של חבר שחברותו במועדון הלקוחות נשללה, לממש ההטבות ובפרט את סכומי הבונוס שצבר עם בכלל במהלך היותו חבר במועדון הלקוחות. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד של החברה, כלפי אותו חבר מועדון לקוחות (לשעבר), בקשר עם מעשיו ו/או מחדליו שנעשו בניגוד לדין ו/או בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה והסבו לחברה ו/או למי מטעמה, נזק ו/או הוצאה ו/או טרחה כלשהו.

7.11.5 ההטבות במועדון הלקוחות, מיועדות למימוש אישי על ידי חברי מועדון הלקוחות בלבד. במקרה של הסבה ו/או העברת זכות בהטבה כלשהי למי שאינו חבר במועדון הלקוחות, החברה ו/או הספק החיצוני, אינם מחויבים לכבד הסב ו/או ההעברה ולספק המוצר ו/או השירות ו/או לאפשר למוסב ו/או המועבר לממש ההטבה כאמור.

7.11.6      כלל ההוצאות הנלוות למימושן של איזה מההטבות יחולו במלואן על חברי מועדון הלקוחות ובכללן הוצאות נסיעה, שימוש בקווי תקשורת וכיו"ב.

7.11.7      ככל שבין חבר במועדון הלקוחות ובין ספק חיצוני שאינו החברה, תתגבש התקשרות על בסיס ההטבה וממילא התקשרות שלא בקשר עמה (רכישת מוצר נוסף בעסקו וכיו"ב), לא תהא לחברה כל אחריות בגין כך ובכלל זה יחול הפטור מאחריות כאמור ביחס לאיכות ו/או טיב המוצר ו/או השירות נשוא ההטבה. יובהר, במסגרת היותך חבר במועדון הלקוחות, עשויה להיות מוצאת לך הטבה בדמות רכישת מוצר ו/או שירות בבית עסק חיצוני. אופן מימוש ההטבה באותו בית עסק וממילא רכישות נוספות במסגרתו שאינן קשורות להטבה, הינן באחריותו של מנהל בית העסק בלבד. הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואתה מסכים עם כך, שלחברה אין יכולת לשלוט על התנהלותו של בית עסק חיצוני. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תשתדל לעשות כביכולתה במסגרת שירותיה ללקוחותיה, להגיע לדין ודברים עם ספק כאמור במטרה לפתור כל מחלוקת שתתגלע באופן סביר ביחס למימוש של ההטבה הרלבנטית בלבד, במסגרת בית העסק שבניהולו.