עודד ברוך מרדכי לויצקי

"המבול" הוא ספר הביכורים של עודד, תושב הצפון, כתיבת הספר ארכה כעשרים שנה. עודד שוזר את סיפור חייו המרתק בדמותו של ראש הממשלה לכדי שלושים יום שנותרו לאנושות.

 
;