הניה רוטנברג

הניה רוטנברג (PhD) היא חוקרת לימודי מחול ומרצה במכללה האקדמית גליל מערבי. הניה הייתה ראשת התמחות תיאטרון מחול בחוג ללימודי תיאטרון במכללה האקדמית גליל מערבי ומרצה בסמינר הקיבוצים. המחקר שלה עוסק בדיאלוג בין ריקוד וציור בתרבות פוסטמודרנית ובמחול בישראל. הניה נמנית בין מייסדי האגודה הישראלית לחקר המחול בישראל (2012) והייתה עורכת שותפה עם רות אשל של כתב העת מחול עכשיו (2008-2010). הניה עורכת שותפה עם דינה רוגינסקי של האסופות רב־קוליות ושיח מחול בישראל (2009, הוצאת רסלינג), שרה לוי־תנאי: חיים של יצירה (2015, הוצאת רסלינג), נקודות מגע: הריקוד והפוליטי ביחסי יהודים־ערבים בישראל (2018, הוצאת רסלינג) ו-Moving through Conflict: Dance and Politics in Israel (2020, Routledge).

 
;