משה וינשטוק

ד"ר משה וינשטוק מלמד, מרצה וחוקר בתחומים: למידה משמעותית ומחשבת ישראל. במסגרת עבודת הדוקטורט במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, עסק בהתמודדות של רבנים עם עולם המודרנה המשתנה. מחקרו על נסיעת ישראלים לאומן פורסם בספר "אומן המסע הישראלי לקברו של רבי נחמן מברסלב" בהוצאת ידיעות אחרונות. מזה שמונה שנים חוקר ומוביל תוכניות ניסוייות בעשרות בתי ספר בתחום הלמידה המשמעותית הקים, מנהל ומוביל את תוכנית "לב לדעת- ידע מצמיח חינוך".

מרצה במכללת הרצוג ובהכשרות מנהלים ומורים.
 
;