תמר אלמוג

תמר אלמוג היא מומחית לתרבות צעירה ולהוראה אלטרנטיבית.

 
;