יעקב אילי

יעקב אַיָלי, איש תיאטרון ומשורר, נולד בישראל בשנת 1957.

 
;