דלית רייך

 דלית רייך, מוזיקאית, נשואה ואם לשלושה.