אבי יששכרוף

 אבי יששכרוף הוא הכתב לעניינים פלסטיניים של עיתון הארץ, ובעבר הכתב לענייני ערבים של קול ישראל.

 
;