צילום:Anton Raphael Mengs

גיאקומו ג'ירולמו קזנובה

 
;