אבן אלכסנדר

נוירו כירורג וחוקר מוח מהארווארד, שהיה רוב חייו מדען ספקן ורציונלי.

 
;