הואזן יונס

ד"ר הואזן יונס, סוציולוגית שתחומי מחקרה העיקריים הם פיתוח קריירה בקרב נשים וגיוון תעסוקתי. 

 
;