אבי לייב

 פרופ' אבי לייב הוא ראש המחלקה לאסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד.

 
;