מעוז עזריהו

מעוז עזריהו הוא פרופסור לגאוגרפיה פוליטית והיסטורית של התרבות באוניברסיטת חיפה. בין ספריו בעברית: פולחני מדינה: חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים בישראל 1956-1948 (שדה בוקר 1995);  'תל אביב: העיר ה(א)מיתית' (שדה בוקר 2005 ); 'על שם: היסטוריה ופוליטיקה של שמות רחובות בישראל' (ירושלים 2012); 'במותם ציוו: אדריכלות בתי הקברות הצבאיים' (תל אביב 2012 ); 'מיצוב הזיכרון' (חיפה 2018 ).

 
;