ריקי פלד

"תחקירנית" היא ההגדרה המתארת את עבודתי ואת אופיי, יותר מכל מה שעסקתי בו בחיי.
נישואין - אחד, לידות - שלוש, לימודים - כל הזמן, חברויות - של הלב, מסעות בקרוואן שמלווים את חיי עשו אותי מי שאני.
מי אני מה אני? אפשר לקרוא בעמוד האחרון של הספר.
 
;