נוגית אלטשולר

ד"ר נוגית אלטשולר היא המנהלת האמנותית של סינמטק חיפה; חוקרת ומרצה במכללה האקדמית גורדון ובאוניברסיטת חיפה; בעלת תואר באדריכלות ובינוי ערים ודוקטורט בתקשורת, אבל אהבתה הגדולה נתונה לקולנוע. נוגית עוסקת בחקר התרבות, דרך הפריזמה של סרטי הקולנוע. עבודת הדוקטורט שלה מקשה ושואלת מה בין האימפריה הרומית, תרבות הרנסנס, התרבות היידית וזו הישראלית? מה בין הקרנבל, הקולנוע היידי והסרטים העממיים שהופקו בישראל? ומבקשת להאיר את הדמיון בין הקולנוע היידי והקולנוע העממי הישראלי דרך הפריזמה של טקסי ההיפוך המתקיימים בהם, ולאור תאוריות העוסקות בתחום תרבות פופולרית, ונשענות על מחקרים מתחום התקשורת, אנתרופולוגיה, היסטוריה, ספרות, תאטרון ועוד. דרך ניתוח טקסי ההיפוך בסרטים מבקשת נוגית ללמוד על תהליכים חברתיים, שאלות של שליטה וכוח, מאבקים לגיבוש זהות ותמורות חברתיות בתקופות בהן נוצרו. 

 
;